Coronavirus Information på dansk / Information in English

Danske navne på danske bier – Department of Biology - University of Copenhagen

15 March 2016

Danske navne på danske bier

Bortset fra humlebierne har størstedelen af de 286 danske biarter
intet dansk navn og omtales udelukkende ved deres videnskabelige navn.
Videnskabelige navne er for mange naturinteresserede vanskelige at huske og udtale.
Formidlingsmæssigt har det derfor længe været et ønske at få meningsfulde danske
navne for alle de danske bier. Derfor har vi udarbejdet anbefalinger for danske navne
til samtlige hjemhørende arter baseret på tilsvarende udenlandske trivialnavne, samt
de få historiske danske navne fra litteraturen.

Download