Coronavirus Information på dansk / Information in English

Forskere kortlægger fuglenes ”eksplosive” evolutionshistorie – Department of Biology - University of Copenhagen

11 December 2014

Forskere kortlægger fuglenes ”eksplosive” evolutionshistorie

I arvemassen hos verdens fugle gemmer sig en historie om, hvordan vores fjerklædte venner opstod og udviklede sig eksplosivt i tiden efter en global masseuddøen for 66 millioner år siden, hvor ikke kun dinosaurerne men stort set alt liv på Jorden blev udslettet. Fuglenes hengemte evolutionshistorie kommer nu for dagen takket været et internationalt konsortium af forskere, der har samarbejdet om ”The Avian Phylogenomic Project” (fuglenes evolutionstræ). Professor Tom Gilbert fra Statens Naturhistoriske Museum og Dr. Guojie Zhang fra Biologisk Institut på Københavns Universitet har haft en nøglerolle i projektet, hvor over 200 videnskabsfolk fra hele verden har kortlagt 48 hele fuglegenomer. Et arbejde, der repræsenterer den fulde diversitet inden for denne dyregruppe.

Download