Coronavirus Information på dansk / Information in English

Bakterier beskytter termitters føde – Department of Biology - University of Copenhagen

20 November 2013

Bakterier beskytter termitters føde

Gennem 30 millioner år har termitkolonier i Afrika og Sydøstasien opbygget en
bemærkelsesværdig symbiose med en bestemt svamp. Samarbejdet mellem de to
forskellige arter er et af de mest succesfulde i naturen.

Download