Coronavirus Information på dansk / Information in English

Termitter er unikke overlevere – Department of Biology - University of Copenhagen

20 November 2009

Termitter er unikke overlevere

Det er mere end 30 millioner år siden, at termitterne begyndte at dyrke landbrug i form af svampe for at brødføde kolonien. Men videnskaben har aldrig fundet ud af, hvordan termitterne opretholder rene monokulturer, i stedet for at blande forskellige stammer af samme afgrøder i deres underjordiske fødekamre. Nu har forskere på Københavns Universitets Center for Social Evolution i samarbejde med hollandske kolleger løst denne gåde og dermed tilført en vigtig brik i vores generelle forståelse af, hvordan samarbejde mellem arter fungerer i naturen. Studiet offentliggøres i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift Science...

Download